GEO-BT Geotechniczne Badania Terenowe

Strona główna » Badania geotechniczne

WIERCENIA GEOTECHNICZNE

Wiercenia to pierwszy etap badań polowych jakie wykonuje geolog w terenie.  To na podstawie wierceń można określić:

– litologię gruntu 

– miąższość i głębokość warstwy litologicznej 

– wilgotność 

– barwę gruntu 

– poziom zwierciadła wody 

-.pobranie próbek gruntu i wody do badań

 

Na podstawie wierceń dobiera się odpowiedni typ sondowania. Wiercenia są  niezbędne do powstania opinii geotechnicznej.

 

SONDOWANIA DYNAMICZNE

Kolejnym etapem badań polowych są sondowania dynamiczne. Znając  litologie z wierceń, dostosowuje się specjalne typy sondowań. To właśnie  dzięki sondowaniom jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny określić stany  gruntów na poszczególnych głębokościach a co za tym idzie, wyznaczenie  charakterystycznych podstawowych parametrów geotechnicznych takich jak:

– stopień zagęszczenia (ID) 

– stopień plastyczności (IL) 

– spójność (Cu)

– kąt tarcia wewnętrznego (Fu) 

– moduł odkształcenia gruntu (E0) 

– moduł ściśliwości pierwotnej (M0)

Tak jak w przypadku wierceń, sondowania są niezbędne do powstania opinii  geotechnicznej.